Nationellt hyrbemanningsavtal

Nationella avtalet 2024

Nu är det nationella avtalet om hyrbemanning i hälso- och sjukvården klart. Samtliga 21 regioner ska följa avtalet som gäller i fyra år och ersätter tidigare avtal i regionerna. Vi på Curaliv är stolta och glada att vara en del av denna upphandling och ser fram emot att kunna erbjuda samtlig hälso- och sjukvårdspersonal uppdrag i hela landet.

Målet med avtalet är en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, en långsiktigt stabil bemanning och bättre förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Den nationella upphandlingen, samordnad av regionerna och med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR), syftar till att gradvis ersätta nuvarande avtal med en gemensam upphandling för alla 21 regioner som planeras pågå i fyra år. Tidpunkten för när en specifik region ansluter beror på när deras nuvarande avtal löper ut och de första regionerna ansluter under första kvartalet 2024.

Följande regioner har anslutit sig till detta nya avtal:

 • Region Kalmar (endast läkare inom primärvården)
 • Region Jönköping (endast sjuksköterskor)
 • Region Uppsala
 • Region Västra Götaland m.fl.

 

Det nationella avtalet introducerar en zonindelning där det totalt finns tre zoner. Priserna utgår från vilken zon den aktuella enheten ligger i och baseras på kommunens placering och befolkningsdensitet. Priserna varierar beroende på detta och är högre för kommuner som är glesbefolkade och belägna längre bort från tätorter.

Som tidigare nämnts har landets samtliga kommuner fått en zontillhörighet mellan 1–3 där 1 ger lägst ersättning och 3 ger högst.

Ersättning läkare

Vad gäller specialitet är det som vanligt att en specialistläkare ersätts bättre än en icke specialiserad läkare. Legitimerad läkare och ST-läkare är lika ersatta. Inom gruppen specialistläkare finns 3 nivåer.

 • Nivå 1, som är den största gruppen, innehåller de flesta sjukhusspecialiteter samt allmänläkare. Denna grupp har lägst ersättning.
 • Nivå 2 är specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, psykiatri (alla inriktningar), radiologi och ögonsjukdomar.
 • Nivå 3 är den gruppen av specialistläkare som har högst ersättning. Här ingår specialistutbildad läkare inom klinisk patologi och rättsmedicin.

Ersättning sjuksköterskor

Vad gäller sjuksköterskor är legitimerad sjuksköterska och röntgensjuksköterska lika ersatt. För specialistutbildad sjuksköterska finns här 2 nivåer.

 • Nivå 1 ingår de flesta specialiteter och denna nivå är lägst ersatta inom gruppen specialistsjuksköterskor.
 • Nivå 2 ingår specialistutbildad sjuksköterska med inriktning anestesi, distrikt, intensivvård, operation samt barnmorska.

Prioritering vid bokning

Om flera konsulter presenteras på samma uppdrag så tilldelas uppdraget konsulten som kan ta störst del av uppdragets totala längd, samt den som har tidigare erfarenhet av att ha jobbat på samma arbetsplats.
Om fler konsulter uppnår samma poäng tilldelas uppdraget konsulten som presenterades först. För att få ett specifikt uppdrag behöver du alltså uppnå kompetenskravet för uppdraget samt ta så stor del av uppdragslängden som möjligt. Och det är till din fördel som konsult om du har varit på arbetsplatsen tidigare.

Något som är nytt är att du som konsult inför en presentation skriftligen behöver intyga att du endast blir presenterad av ett bemanningsbolag. Skulle du som konsult välja att bli presenterad på samma uppdrag genom flera bolag kommer du som konsult att bli utesluten från uppdraget av kunden.

Utökade krav på pension, sjuklön & försäkringar för dig som är löntagare

 • Enligt det nationella avtalet måste alla konsulter ha en pensionsavsättning på 4,5 % för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta enligt ITP-planen, både för dig som omfattas av ITP 1 och ITP 2.

 • Du är fortsatt alltid försäkrad via oss 24/7 när du är ute på uppdrag.

 • Precis som tidigare får du som konsult, utöver lagstadgad sjuklön, sjuklönetillägg för sjukdag 15–90

Detta påverkar inte dig som har eget bolag och fakturerar oss.

Karens & HLR

 • Karensperioden är 12 månader och tillämpas om du tidigare varit anställd direkt av regionen. Den gäller för alla anställningsformer och enheter samt sjukhus inom regionen. Vid timanställningar gäller karensperioden från ditt senaste arbetspass.
 • Det är nu enligt nationellt avtal ett krav att du har genomgått en HLR-utbildning. Detta gäller oavsett om du ska påbörja, förnya eller förlänga ditt uppdrag.

Kontakta din konsultansvariga om du behöver hjälp att boka HLR.

Det nationella avtalet påverkar inte din nuvarande bokning. Din bokning kommer att fortsätta som planerat till dess att du presenteras och accepteras för ett nytt uppdrag inom ramen för det nationella avtalet.

Vi ser fram emot att få fortsätta bemanna vården tillsammans med er och finns tillgängliga för att svara på frågor och funderingar.

Vänliga hälsningar,
Curaliv AB